ŠTAMPA
Izrađujemo za vas štampani
materijal kako u malim tako i
velikim tiražima.
REKLAME
Po želji naručioca izrađujemo
različite tipove i veličine
svetlećih reklama, natpisa za
izloge, vozila i druge vrste
reklamnih natpisa.
PEČATI
Izradu pečata vršimo u roku od
deset minuta. Pečat se izrađuje
najmodernijom laserskom
tehnologijom.
DIGITALNA ŠTAMPA
Digitalna štampa do formata
450 x 300 mm. Digitalna
štampa na solventnom printeru
rezolucije 400dpi.
 
GRAVIRANJE
Vršimo graviranje i sečenje svih
vrsta materijala.

LASEROM
CNC MAŠINOM
KONTAKT
BEOGRAD - Banjica,
Radomira Markovića 22
Tel / fax: 011/3941 911